Utendørs styrketime med bruk av egen kroppsvekt og innslag av crossfit inspirerte øvelser. Kom ferdig oppvarmet. Timen passer for alle.