Utendørs løpetime for deg som ønsker å få bedre kondisjon. Timen bygger på intervallprinsippet med variasjon mellom høy og lav treningsintensitet, og tar utgangspunkt i den enkeltes nivå. Passer for alle.