Radial trykkbølgebehandling er en ny alternativ fysikalsk behandlingsmetode som baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt «ballistisk prinsipp». Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne. Det bedrives utstrakt forskning på effektene av trykkbølgebehandling og man har godt dokumentert økt blodsirkulasjon, lokal smertelindrende effekt og økt metabolisme. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering. En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. syv dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte. Eventuelle bivirkninger er minimale.

For mer informasjon, gå til: www.ergomove.no