RedCord har en rekke bruksområder innenfor behandling. Gjennom spesialutviklede testprosedyrer og øvelser, kan man;

  • Avdekke sideforskjeller og svakheter i muskelsamspill
  • Spesialtilpasse treningsprogram for å redusere dette samspillet.
  • Sikre optimal kraftutvikling og riktig aktivering av stabiliseringsmuskulatur
  • Avlaste overbelastet muskulatur
  • Forebygge mot smerter, kramper og belastningsskader
  • Gi bedre muskelstyrke og kontroll
  • Trene effektivt, målrettet og funksjonelt med høy overføringsverdi til sport/idrett

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med å bedre din fysiske styrke og funksjon, og samtidig forebygge mot skader slik at du kan nå dine mål!

RedCord gir utfordringer til kjerne- og støttemuskulatur, og ved enkle justeringer kan en gå fra enkelt til avansert nivå. Dette er årsaken til at vi også har RedCord blant våre gruppetimer – her er det enkelt for alle til å få en utfordrende trening. Timen har kun seks plasser, slik at du skal få mest ut av treningen, samt få den tilpassingen du trenger. Kom innom og prøv timen i dag!

Det er alltid sertifiserte RedCord-instruktører, PT eller fysioterapeuter som har disse timene.

For mer informasjon, gå gjerne inn på RedCord sine offisielle sider: www.redcord.no