Privat Fysioterapeut

Vidar jobber som privat fysioterapeut ved Akimi Slemmestad. Han har erfaring innen et bredt spekter av akutte- og langvarige muskel- og skjelettrelaterte plager, idrettsskader og rehabilitering. Vidar har særlig faglig interesse innen nyere smertevitenskap, sammensatte og langvarige plager, og er under videreutdanning innen kognitiv atferdsterapi. I klinisk praksis arbeider han med å bidra til bedret forståelse for egne plager og helse, kartlegge utløsende og opprettholdende faktorer innen muskel- og skjelettrelaterte plager, og bidra til selvstendighet og egenmestring gjennom oppdatert kunnskap og tilpassede rehabiliteringstiltak. Som sertifisert AktivA- fysioterapeut(Aktiv med artrose) jobber han mye med undervisning, veiledning og trening av pasienter med plager knyttet til hofte- og kneleddsartrose. Utover dette har Vidar variert erfaring innen trening og idrett, og stor faglig interesse for trenings- og belastningsrelaterte plager.

 

Tar i mot henvendelser fra privatpersoner og forsikringsselskap, og kan tilby timer med kort ventetid.

 


Bestill time her