Privat fysioterapeut

Robin Transeth Johannessen jobber som privat fysioterapeut ved Akimi sports clinic Slemmestad. Robin har erfaring innenfor akutte- og langvarige muskel- og skjelettrelaterte plager, nevrologiske skader og sykdommer, samt idrettsskader og rehabilitering. Robin har særlig faglig interesse innen idrettsskader og manuellterapi, og har tatt en minor innenfor disse fagene med introduksjon til idrettsfysioterapi og manuell. I klinisk praksis arbeider han med undersøkelse som skal bidra til bedret forståelse for egne plager og helse, kartlegge utløsende og opprettholdende faktorer innen muskel- og skjelettrelaterte plager, og bidra til selvstendighet og egenmestring gjennom oppdatert kunnskap og tilpassede rehabiliteringstiltak. Robin har en bakgrunn som tidligere toppidrettsutøver innenfor Ishockey og har en lang erfaring med opptrening etter skader og idrettsrelatert trening generelt. Utover dette jobber Robin også som PT ved siden av fysioterapien på Akimi og tar også i mot mennesker med ulikt grunnlag som ønsker å trene spesifikt og målrettet mot deres individuelle mål.

 Tar i mot henvendelser fra privatpersoner og forsikringsselskap, og kan tilby timer med kort ventetid.