Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Ashtanga yoga passer i prinsippet for alle. Man trenger ingen forkunnskaper, kun en yogamatte, lette klær, et åpent sinn og en god instruktør. Stilen er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Fremlidne  Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) fra Mysore i India, er mannen som utviklet denne yogaretningen og førte tradisjonen videre i moderne tid. Idag overtatt av hans datter Sharaswati og barnebarn Sharat Rangaswami. Det er en effektiv og er en utmerket form for trening, som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i de siste årene.

I utøvelsen av Ashtanga yoga er den subjektive opplevelsen et hovedfokus – i den forstand at de fysiske øvelsene er et hjelpemiddel for å utforske og utvikle sitt potensiale både fysisk og mentalt. Treningen baserer seg på en serie (“Primary Series”) bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling, Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelse.

Terapeutisk Yoga

Dette er en rolig yogaform med fysiske, mentale og åndelige øvelser som søker å forene alle aspektene som leder til det å være et helhetlig menneske. Yoga er naturlig terapeutisk. Ved å praktisere yoga og meditasjon regelmessig oppnås økt tilgang til egne ressurser. De selvhelende kreftene stimuleres og det oppnås en dyp og rolig avspenning. Det utvikles en ny bevissthet og her ligger muligheten til forandringer fra fastlåste tanke- og handlingsmønster.