Har driftsavtale med Røyken kommune

Stine jobber som Manuellterapeut på Akimi med 50% drifttilskudd

  • Ferdig utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo 2007
  • Ferdig utdannet manuellterapeut fra University of Queensland, Australia i 2011
  • Kurs i Redcord, dry needling (nålebehandling), trykkbølge mm

Til manuellterapeuten kan du komme direkte uten henvisning fra lege og fremdeles oppnå trygderefusjon.
Ved behov kan manuellterapeuten

  • Henvise til røntgen/MR/ultralyd
  • Henvise til spesialist f. eks nevrolog, revmatolog, psykolog
  • Sykmelde inntil 12 uker ved behov

Manuellterapeuten undersøker spesifikt og lokaliserer årsaken til plagen/smerten/dysfunksjonen. Manuellterapeuten behandler som en fysioterapeut,  men kan også benytte teknikker relatert til ledd (mobilisering, manipulering) – som en kiropraktor. De har også behandlingsmetoder for nervesystemet og er opptatt av å gjøre en helhetlig vurdering av pasienten.

På AKIMI er vi opptatt av tverrfaglig samarbeid og benytter hverandre dersom vi er usikre på din diagnose.

For timebestilling, kontakt AKIMI tlf  31290270