Det å bli født kan være en stor påkjenning for en liten kropp. Dersom fødselen er svært lang, om barnet kommer gjennom fødselskanalen i seteleie eller som stjernekikker, eller hjelpemidler som tang eller vakuum er brukt kan belastningen bli ekstra stor. Dette kan føre til spenninger i muskel-skjelett systemet til barnet. Symptomer kan komme raskt etter fødsel, eller senere i barnets utvikling.

Vanlig plager å oppsøke kiropraktor for:

Generell urolighet/ kolikklignende symptomer*

Favorittside

Asymmetrier/ «skjevt hode» (plagiocefali)

Ammeproblematikk/sugevansker

Ubehag ved mageleie, problemer med å løfte hodet liggende på magen.

Torticollis (nakkeskjevhet)

KISS/KIDD problematikk

Motoriske problemer

*Kolikk er en samlebetegnelse for antall timer gråt hos barnet, men forklarer ikke årsaken til gråten. Kiropraktoren kan undersøke barnet, og utrede om barnets gråt kan stamme fra muskel- og skjelettsystemet.

Behandling av barn

Barn kan undersøkes fra og med de første dager av livet dersom behov skulle tilsi det. Vi bruker helt spesielle teknikker under behandling av barn som tilpasses barnets alder og tilstand. Dersom det har oppstått en funksjonsfeil, vil det i noen tilfeller være viktig å korrigere dette raskt. Dette for å unngå unormale endringer for barnets videre utvikling som følge av den opprinnelige feilen. Et normalt fungerende muskel-skjelettsystem (bevegelsesapparat) hos barnet er særdeles viktig for en normal motorisk utvikling.

Forskning

Foreningen for Internasjonal Kiropraktikk for Barn (ICPA) har konkludert i en nyere studie at behandling av barn hos kiropraktor, både er effektivt og trygt i alle aldre (1). Flere studier viser også at kiropraktikk er effektivt som behandling for kolikklignende symptomer (2). I kiropraktoryrket har behandling av barn vært ansett som noe av det viktigste arbeidet siden kiropraktikken startet i 1895. I alle godkjente kiropraktorutdannelser er behandlingen av barn en del av utdannelsen.

Referanser

Alcantara J., Ohm J., Kunz D., The Safety and Effectiveness of Pediatric Chiropractic: A Survey of Chiropractors and Parents in a Practice-Based Research Network, Explore: The Journal of Science and Healing. 2009
Miller J., Newell D., Bolton J.E., Efficacy of Chiropractic Manual Therapy on Infant Colic:
A Pragmatic Single-Blind, Randomized Controlled Trial, J Manipulative Physiol Ther. 2012 (Oct);   35 (8):   600–607, 2012