Har driftsavtale med Røyken kommune

Utdannet fysioterapeut fra Hanze Hogeschool Groningen, Nederland.

For tiden under utdanning i manuellterapi.

Idrettårsstudium, Nord Universitet

Bevegelsesvitenskap, NTNU

Online booking