Med «klassisk akupunktur» mener vi i AKIMI behandlingsformer som er basert på orientalske verdensperspektiver og kinesisk medisin. Faget er hele tiden i utvikling og tilpasser seg til de forutsetninger som verden måtte kreve. Med dette som bakgrunn, lar den seg godt kombinere med andre terapi-former. Riktig aktivitet og livsstil, til rett tid, er en integrert del i kinesisk medisinsk behandling.

Da vi på AKIMI vektlegger en aktiv rehabilitering og behandling med høy faglig kvalitet, blir «klassisk akupunktur» integrert i mange av våre behandlingsopplegg.

AKIMI sine kinesisk-medisinske behandlingsformer:

  • Akupunktur
  • Kopping
  • Moksa
  • Tuina-massasje
  • «Guasha»

NB: Ved avbestilling av time samme dag, må timen betales i sin helhet.

NIFAB sin informasjonsfilm om akupunktur: